Sounder SIGN UP FOR FREE
Vreme je za VAs
Vreme je za VAs

Episode · 3 months ago

#341: Napravi savršen LinkedIn profil sa Janjom

ABOUT THIS EPISODE

Kako napraviti dobar Linkedin profil? Koja su 4 ključna elementa na koja morate obratiti pažnju da bi Vaš profil zainteresovao potencijalnog klijenta.

Da biste dobili edukaciju kod Janje, treba da odgovorite na sledeće pitanje na OVOJ stranici: Šta radi, čime se bavi, kome pomaže i kako, na koji način mu rešava problem, kako je to jedinstveno i koja mu je ciljna grupa? Dakle, ukoliko je u pitanju student neki ili neko na završnoj godini studija, on može da piše o tome šta mu je cilj u budućnosti, gde želi da radi, čime želi da se bavi. U tom smislu da odgovori. A ukoliko neko, ko već radi, onda može da odgovori na ovaj način.